Αψίδα

Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες - Galerie du Musée de France

Dublin Core

Title

Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες - Galerie du Musée de France

Items in the Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες - Galerie du Musée de France Collection

Engraving "Les Nymphes" ,no 122, 1814. From the book:
" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by Werff, Engraved by Gauchet and Niquet

Engraving "Adam et Eve" ,no 98, 1814. From the book:
" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by Cignani. Engraved by Devillier

Engraving "Apollon Musagete" ,no 102, 1814. From the book:" Galerie du Musée de France ", book with engravings.

Engraving " Le Christ au Tombeau " ,no 97 , 1814. From the book:" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by Caravage , Engraved by Lauquet

Engraving " La Peste des Philistins " ,no 127 , 1814. From the book:"Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by N.Poussin , Engraved by Chataigner

Engraving "Portait De Leon X. " ,no 107 , 1814. From the book:" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by Rapahael , Engraved by Chataigner

Engraving " Vue du Chateau Saint Ange " ,no 100 , 1814. From the book:" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by J.Vernet , Engraved by Reville

Engraving "Circe " ,no 80, 1814. From the book:" Galerie du Musée de France ", book with engravings. Painting by Guerchin , Engraved by Godefroy

Collection Tree