Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες Κωνσταντινούπολης
44 items in collectionThe Tower of Galata


Interior of St . Sophia' s


Istenia, near Therapia


Yere Batan Serai


Coffee Kiosque,on the Port


The Sea of Marmora (From the Seraskier' s Tower)


A public Khan


The Petit Champ-Des-Morts, Pera