Αψίδα

Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες Κωνσταντινούπολης

Dublin Core

Title

Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες Κωνσταντινούπολης

Items in the Γκαλερί Λεβέντη, Γκραβούρες Κωνσταντινούπολης Collection

Engraving by Bartlett William Henry " The Tower of Galata " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry " Interior of St . Sophia' s " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry "Istenia, near Therapia " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry "Yere Batan Serai " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry " Coffee Kiosque,on the Port " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry " The Sea of Marmora From the Seraskier' s Tower " (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry "A public Khan" (Constantinople).

Engraving by Bartlett William Henry " The Petit Champ-Des-Morts, Pera " (Constantinople).

Collection Tree