Συλλογή Γεωργίας Αθανασίου
24 items in collectionΑναμνηστική σχολική φωτογραφία: Σχολική τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λόφου


Οικογενειακή φωτογραφία των Χατζυρκάτζιων


Οικογενειακή φωτογραφία κατοίκων Λόφου


Οικογενειακή φωτογραφία κατοίκων Λόφου


Αγροτική ζωή στη Λόφου


Post-Card from Cyprus: Watering the donkeys


Κυριάκος Αθανάση με το εγγονάκι του στη Δορά


Αντρέας Αθανάση Κυριάκου (Δοράτης) κατά τη θητεία στην Κυπριακή Εθνική Φρουρά Κύπρο