‘Εργα Τέχνης, Συλλογή Μουσείου Ιδρύματος Νίκου Κουρούσιη
40 items in collectionOne morning


Rhythm


The fall of Icarus


Matter-Time-Space


Symposium


Illusion


Layers in time


Homage to Herakletos