Αψίδα

Οινοποιείο ΛΟΕΛ, Ιστορικές Φωτογραφίες

Dublin Core

Title

Οινοποιείο ΛΟΕΛ, Ιστορικές Φωτογραφίες

Items in the Οινοποιείο ΛΟΕΛ, Ιστορικές Φωτογραφίες Collection

Το Οινοποιείο ΛΟΕΛ Λτδ που βρίσκεται στην πόλη της Λεμεσού ιδρύθηκε το 1943 και ήταν το πρώτο στην Κύπρο που οργανώθηκε υπό την μορφή…

Στη φωτογραφία διακρίνεται μια άποψη του εγοστασίου της ΛΟΕΛ. Στο βάθος αριστερά διακρίνονται οι υπο ανέγερση νέες δεξαμενές…

Το Οινοποιείο ΛΟΕΛ Λτδ που βρίσκεται στην πόλη της Λεμεσού ιδρύθηκε το 1943 και ήταν το πρώτο στην Κύπρο που οργανώθηκε υπό την μορφή…

Collection Tree