Συλλογή Χαράλαμπου Χριστοφόρου, Έντυπα
37 items in collectionΛεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων


Δημοσθένους και Αισχίνου τα σωζόμενα / τόμος 1 και τόμος 2


Herodoti Historiarum libri IX - Vol. 1 και Vol. 2


Vitae Parallelae (Βίοι παράλληλοι, editio stereotypa) Vol. 1, Vol. 2 και Vol. 3


Homeri Ilias Graece et Latine (Vol. 1 / editio secunda / ραψ. A-M και Vol. 2 / editio secunda / ραψ. Ν-Ω)


Homeri Odyssea Graece et Latine (Vol. 1 / ραψ. α-ν και Vol. 2 / ραψ. ξ-ω)


Σταχυολογία Τεχνολογική


Della reggia delle Vedove sacre / parte prima