Κοινότητα Φοινιού
31 items in collection

Collector(s)

Στην συγκέντρωση του υλικού, την τεκμηρίωση και το ανέβασμά του συνέβαλε ο κ. Γιάννης ΝεοφύτουΕυεργέτες Δωρητές της κοινότητας Φοινιού


Αγγειοπλαστείο (Φοινί, Κύπρος)


Κοραλλία Αλεξάνδρου (Φοινί, Κύπρος)


Κατασκευή πήλινων αγγείων (Φοινί, Κύπρος)


Οι Βρακάες (Φοινί, Κύπρος)


«Ο ΠΟΛΛΥΣ» – Παλαιό Λεωφορείο (Φοινί, Κύπρος)


Μεσαιωνικό Γεφύρι του Πισκόπου (Φοινί, Κύπρος)


Εκκλησία Τιμίου Σταυρού (Φοινί, Κύπρος)