Συλλογή Έργων Τέχνης Χαράλαμπου Χριστοφόρου, Χριστιανική Τέχνη
270 items in collectionDolorosa


Magdalena


Mother of God


The Supplicant


The Story of the Crucifixion


‘Raphaël: Le Mariage de la Vierge (The Marriage of the Virgin)’


Three Saints


Ιησούς Χριστός