Αψίδα

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εκδόσεις

Dublin Core

Title

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εκδόσεις

Items in the Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εκδόσεις Collection

Οἱ ἐπονομαζόμενοι «Ἀλαμάνοι» Ἅγιοι τῆς Κύπρου:
Μέσα ἀπό τίς πηγές καί τήν τοπική παράδοση. Έκδοση Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, 2014.

Καππαής, Δημήτριος "Οι εν Κύπρω διαλάψαντες Άγιοι", Έκδοση Βιβλιοπωλείου Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Κύπρος 1998.

Μουχταρούδης, Παύλος ."Διήρχετο διά των Σπορίμων" (Τόμος B΄), Εκδόσεις Ιεράς Μητροπόλεως, Λεμεσός, 2008.

Μουχταρούδης, Παύλος "Διήρχετο διά των Σπορίμων" (Τόμος Α΄) , Εκδόσεις Ιεράς Μητροπόλεως, Λεμεσός 2008.

"Βίος και Πολιτεία του εν αγίοις πατρός ημών Τύχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος, του θαυματουργού". Έκδοση Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, 2003.

Collection Tree