Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, Εκδόσεις
5 items in collectionΟἱ ἐπονομαζόμενοι «Ἀλαμάνοι» Ἅγιοι τῆς Κύπρου:
Μέσα ἀπό τίς πηγές καί τήν τοπική παράδοση


Καππαής, Δημήτριος "Οι εν Κύπρω διαλάψαντες Άγιοι"


Μουχταρούδης, Παύλος ."Διήρχετο διά των Σπορίμων" (Τόμος B΄)


Μουχταρούδης, Παύλος "Διήρχετο διά των Σπορίμων" (Τόμος Α΄)


"Βίος και Πολιτεία του εν αγίοις πατρός ημών Τύχωνος, Επισκόπου Αμαθούντος, του θαυματουργού".