Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητας Άρσους, Ιστορικές Φωτογραφίες
257 items in collectionΓιορτή του σταφυλιού στο Άρσος , 1946


Αρσιώτες και άλλοι αμπελουργοί, ίδρυτές του ΣΟΔΑΠ


Ομαδική φωτογραφία νεαρών στο Άρσος


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Η τάξη των γεννηθέντων το 1920


Σχολή Ραπτικής στο Άρσος


Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου Άρσους γεννηθείσες το 1957


Εθελοντές Αγωνιστές Βαλκανικών Πολέμων


Το μαγαζί του Θουκή Αποστόλου