Αψίδα

Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητα Άρσους, Έντυπα - Αλληλογραφία

Dublin Core

Title

Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητα Άρσους, Έντυπα - Αλληλογραφία

Items in the Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητα Άρσους, Έντυπα - Αλληλογραφία Collection

Ημερολόγιον του Δημοτικού Σχολείου Άρσους, 1911-1936 . Υπογράφουν οι διδάσκουσες Κλεονίκη Σάββα και Ευτέρπη Χριστοφορίδου.

Καταστατικό Τοπικής Αμπελουργικής Οργανώσεως Άρσους.

Εθνικός Έρανος του 1897

Ο κατάλογος των εθελοντών φοιτητών στο Αλβανικό Μέτωπο. Πρώτος στην λίστα ο Διομήδης Αποστόλου από το Άρσος.

Περιοδικό "Τα παιδικά μας χρόνια" του Δημοτικού σχολείου Άρσους, τεύχος 8.

Eπιστολή του Γραμματέα της Τοπικής Ένωσης Αμπελουργών Άρσους Θουκή Αποστόλου προς τον τότε Κυβερνήτη της Κυπρου Παλμερ για κατάργηση…

Κάρτα από Ν. Φωτίας προς τον αδελφό του Φίλιππο, 1913.

Κατάσταση μηνιαίων δόσεων της συνδρομής των μελών ΑΤΕ - ΠΕΚ Άρσους, 1947.

Collection Tree