Τμήμα Γεωργίας, Περιοδικό "Αγρότης"
11 items in collection

Το περιοδικό «ΑΓΡΟΤΗΣ» ετοιμάζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η πρώτη έκδοση του περιοδικού τοποθετείται το 1945 με την επωνυμία “Countryman”. Αποτελούσε μηνιαία έκδοση του Τμήματος Γεωργίας και εκδιδόταν στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα. Από το 1955 άρχισε να εκδίδεται ανά τριμηνία
Σήμερα εκδίδεται σε 8.500 αντίτυπα, τα οποία αποστέλλονται δωρεάν στην Κύπρο και σε περιορισμένο αριθμό στο εξωτερικό σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αγροτική ανάπτυξη της Κύπρου και γενικότερα στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Σήμερα το περιοδικό αποτελεί μία έγχρωμη έκδοση 72 σελίδων, που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για θέματα και δραστηριότητες του Υπουργείου Γεωργίας, και των τμημάτων του.Περιοδικό " Αγρότης ", Έτος 1962


Περιοδικό " Αγρότης ", Έτος 1961


Περιοδικό " Αγρότης ", Έτος 1955


Journal " The Countryman", Year 1954


Journal " The Countryman", Year 1953


Journal " The Countryman", Year 1949


Journal " The Countryman", Year 1948


Journal " The Countryman", Year 1947