Τμήμα Γεωργίας, Ιστορικό Αρχείο Φωτογραφιών
144 items in collection

Το φωτογραφικό αρχείο του Τμήματος Γεωργίας, διαθέτει πάνω από 10000 φωτογραφίες, αρνητικά φωτογραφιών και διαφάνειες όλων των πτυχών του Τμήματος Γεωργίας και γενικότερα του Υπουργείου. Χρονικά οι φωτογραφίες τοποθετούνται πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το φωτογραφικό αρχείο αποτελεί ξεκάθαρη απεικόνιση της πορείας του Τμήματος Γεωργίας, αποτυπώνοντας ιστορικές στιγμές της πολιτικής ζωής της Κύπρου, εκφάνσεις από την εργασία των υπαλλήλων του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και καθημερινές γεωργικές ασχολίες της Κυπριακής υπαίθρου.Κινητή Κτηνοτροφική Έκθεση


Σεμινάριο για την άρδευση


Μαθήματα μελισσοκομίας


Γυναίκες σε πορτοκαλεώνες


Γυναίκα στη βοσκή, Αμμόχωστος


Βρακάς που μαζεύει ελιές


Καμήλες στην Κύπρο


Φωτογραφικό άλμπουμ του Τμήματος Γεωργίας