Κοινότητα Λόφου
0 items in collection

The village of Lofou is in the district of the ‘ampelochoria’ between Limassol and Paphos, about 26 kilometers northwest of the city of Limassol. The village is built on a hill between mountains and gets its name based on this fact. The name Lofou was inspired by the Greek word ‘lofos’ which means ‘hill’.
Lofou is built in a circular pattern on hills, at an altitude of 780 meters and has a total of about 650 centimeters in annual rainfall. It is surrounded by mountains with narrow and steep versants.
Lofou is connected with ‘Pera Pedi’ village in the North (at a distance of 6.5 km) and from the Southwest with ‘Saint Therapon’ village (at a distance of 4.5 km). In the Southeast it used to be connected with ‘Alassa’ village. The whole village was reconstructed in another location as it was flooded by ‘Kouris’ weir. From the East side, Lofou is connected with the villages of ‘Sylikou’, ‘Monagri’ and ‘Doros’. It takes about 25 minutes to reach the village for someone setting out from Limassol. Driving up the main road that leads to Platres and making a left turn after Alassa (current position), the visitor may be able to reach the village within 15 minutes.
Today the village counts up to 50 permanent residents and it is considered as a developing agrotourism resort of Cyprus. Many events that take place in the village such as the Lofou August Festival, the Palouze Festival and the Traditional Easter Games attract visitors from all over Cyprus.

Collector(s)

Στη συγκέντρωση του υλικού και την τεκμηρίωσή του συνέβαλε ο κ. Χρήστος Πουγιούκας, ο κ. Άκης Θεοδώρου και ο κ. Μανώλης Παπά