Αψίδα

Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών

Dublin Core

Title

Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών

Alternative Title

Pattichion Municipal Museum, Historical Archive and Research Centre

Description

Η συλλογή περιέχει φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή, την οικονομική δράση, τους θεσμούς, τα δρώμενα και την δομή της πόλης της Λεμεσού και καλύπτει μια περίοδο εξήντα χρόνων, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1960. Μέσω αυτών των φωτογραφικών στιγμιότυπων αποδεικνύεται και αναδεικνύεται η ανάπτυξη της Λεμεσού, ενώ ταυτόχρονα δίνεται πληροφόρηση για σημαντικά γεγονότα στην πόλη και στην επαρχία.

Το πολύτιμο αυτό υλικό αποτελείται από συλλογές του Δήμου Λεμεσού, αλλά και ιδιωτικές συλλογές που πρόθυμα οι δημότες παραχώρησαν στο Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο-Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού. Παράλληλα με τα πιο πάνω το υλικό αυτό μπορεί να δώσει πληροφόρηση και για άλλα θέματα, όπως η ενδυματολογία, το εμπόριο, η βιομηχανία, οι μεταφορές και γενικότερα η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Contributor

Στη συλλογή του υλικού και την τεκμηρίωσή του συνέβαλε ο κος Δημήτρης Θεοδώρου

Coverage

34.675067, 33.043915

Collection Tree