Αψίδα

Συλλογή Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών, Ανδρέα Αριστείδου

Dublin Core

Title

Συλλογή Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών, Ανδρέα Αριστείδου

Items in the Συλλογή Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών, Ανδρέα Αριστείδου Collection

Dance Motion capture using PhaseSpace Impulse X2 motion capture system at the Virtual Reality Lab, University of Cyprus. The dancer is Stefanos Theodorou from the Cultural Workshop Ayion Omologiton.

Dance Motion capture using PhaseSpace Impulse X2 motion capture system at the Virtual Reality Lab, University of Cyprus. The dancer is Stefanos Theodorou from the Cultural Workshop Ayion Omologiton.

Dance Motion capture using PhaseSpace Impulse X2 motion capture system at the Virtual Reality Lab, University of Cyprus. The dancer is Stefanos Theodorou from the Cultural Workshop Ayion Omologiton.

Dance Motion capture using PhaseSpace Impulse X2 motion capture system at the Virtual Reality Lab, University of Cyprus. The dancer is Stefanos Theodorou from the Cultural Workshop Ayion Omologiton.

Collection Tree

  • Συλλογή Κυπριακών Παραδοσιακών Χορών, Ανδρέα Αριστείδου