Συμμαχικοί παράγοντες εκινήθησαν για ματαίωση της επίσκεψης. Παπανδρέου: Μπα...φθάσαμε κι όλας στο σιδηρούν παραπέτασμα;


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Σατιρική Επιθεώρηση, Περίοδος A, Τεύχος 30, (13 Μαρτίου 1965)

Publisher:

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Contributor :

Σατιρική Επιθεώρηση

Type:

Image

Format:

jpeg

Item Identification:

SAT30196501

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Μαυρογένης Γιώργος, “Ο Παπανδρέου απεδέχθη πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στην Μόσχα,” Αψίδα, accessed May 28, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/9571.