«Το να επιχειρή κανείς να δικαιολογήση την κατάσταση αυτή, απλώς και μόνον προβάλλων ως επιχείρημα την υπό των Ελλήνων διενεργούμενην προπαγάνδαν, είναι ως να κρύπτη την κεφαλή στην άμμο». ΧΟΥΡΙΕΤ


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Σατιρική Επιθεώρηση, Περίοδος Β, Τεύχος 29(7 Ιουνίου 1975)

Publisher:

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Contributor :

Σατιρική Επιθεώρηση

Type:

Image

Format:

jpeg

Item Identification:

SAT29197507

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Μαυρογένης Γιώργος, “Εξ οικείων τα βέλη,” Αψίδα, accessed May 27, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/11120.