Γριστοδούλα: Μάσσιαλλα Ττόφαλλε, νερά που κάμνει στην Καραμανιάν. Άραγε σου έννα...βρέξη τζιαί για μας;


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Σατιρική Επιθεώρηση, Περίοδος Β, Τεύχος 32(15 Ιουλίου 1975)

Publisher:

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Contributor :

Σατιρική Επιθεώρηση

Type:

Image

Format:

jpeg

Item Identification:

SAT33197502

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Μαυρογένης Γιώργος, “Σοβιετικό δάνειο επτακοσίων εκατομμυρίων στην Τουρκία,” Αψίδα, accessed May 28, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/10796.