Παρ’όλον που η κατηγορία στηρίζεται εις τα καταθέσεις εξόχως αξιοπίστων μαρτύρων,ως ο στρατηγός Γρίβας και ο καταδικασθείς τελευταίως δια... «μαστρωπίαν» Λαλάκης, εντούτοις ο δεύτερος δεν εκλήθη υπό του δικαστηρίου ως μάρτυς.Η παρουσία του όμως είς τον...χώρον του δικαστηρίου(παρά την απουσία του)είναι κάτι περισσότερο από αισθητή


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Σατιρική Επιθεώρηση, Περίοδος Β, Τεύχος 104,(19 Νοεμβρίου 1966)

Publisher:

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Contributor :

Σατιρική Επιθεώρηση

Type:

Image

Format:

jpeg

Item Identification:

SAT104196601

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Μαυρογένης Γιώργος, “Η δίκη δια τον «Ασπίδα»,” Αψίδα, accessed May 30, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/10689.