Άγιος Δομινίκος: -Μπα; Κατέφθασαν, βλέπω, και οι «Αγίοι Πάντες».

Collection