Τέσσερεις φορές Παγκυπριονίκης στο Μήκος και μία στο Τριπλούν από το 1990 μέχρι το 1996.

Collection


Σε δεκαπέντε Παγκύπριους αγώνες, από το 1983 μέχρι και το 1998, πρώτευσε με σύνολο 17. Βασικά εμποδίστρια ασχολήθηκε και με το τριπλούν όπου κατέχει το Παγκύπριο ρεκόρ με 13.48μ. Αναδείχθηκε παγκυπριονίκης στα 100μ. μετ’ εμποδίων, Τριπλούν, Έπταθλο και Υψος.

Collection