Λυσσαρίδης: Περάστε κύριε Σοφιανέ! Η εκλογή σας μας τιμά ιδιαιτέρως, διότι προτιμήσατε στέγη στην ΕΔΕΚ ΧΩΡΙΣ κκοτσιάνια, παρά στέγη ΜΕ κκοτσιάνια στον Συναγερμό.

Collection