Παρ΄όλον που τα πούρα «Αβανας» θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, εντούτις ο Φιντέλ Κάστρο θα επροτιμούσε....Ρώσσικα πούρα.

Collection