Εξ αριστερών: 4ος Αριστόδημος Πηλαβάκης, 7ος Χριστόδουλος Σώζος, 8ος Ανδρέας Θεμιστοκλέους, 9ος Νικ. Κλ. Λανίτης.

Collection