Μακάριος: Κύριε Στεφανόπουλε, μια και μας είπες «εωσφορικούς», πες τώρα και το «Ύπαγε οπίσω μου Σατανά» και μην στενοχωριέσαι...

Collection


Το ξεδόντιασμα του βρεττανικού λέοντος υπο του αυτοδίδακτου επιστήμονος Μακαρίου, μετά του έμπειρου βοηθού του Νάσσερ και του... αδελφού Παπανδρέου.

Collection