(Αλήθεια όμως, τι τραβά ο... γέρημος ο Πετρίδης όταν μερικά...παιδιά δεν μπορούν ν' απαντήσουν)

Collection


Σκαλιώτης: Που πας καλέ. Εμείς λέμε να φύγουν οι βάσεις, όχι να φύγουν οι Εγγλέζοι, κι εσείς κάνετε το αντίθετο...

Collection


Δρ. Ττόφαλλος: Δεν είναι βόας κύριοι, δεν είνα κροταλίας. Είναι ο Μαρκεζίνης που γαυγίζει συνήθως στην Βουλή των Ελλήνων, εναντίον του Μακαρίου.

Collection