-Εσού ίντα λαλείς ρε Ττόφαλλε. Εν να σταθούμεν στον λόον μας τζιαί ν' αντικόψουμεν τους Άγγλους που ετοιμάζουνται να μουντάρουν πάνω στον φίλον μας τον Νάσσερ;

Collection