Η φωτογραφία εστάλη στους Crown agents του Λονδίνου μαζί με έκθεση ολοκλήρωσης των έργων

Collection