Συμμετέχουν : Μυροφόρα Δημοσθένους, Αγγέλα Παπαντωνίου, Μαρία Δημητρίου, Παρθενόπη Χαραλάμπους, Ξενού Καρτούδη.
Γίνεται λεπτομερής συζήτηση για τα για τα έθιμα του γάμου, και τα έθιμα που έκαναν τις Σήκωσες και τα παιγνίδια του Πάσχα.
Τραγουδούν δίστιχα του γάμου και δίστιχα από το έθιμο της σούσας καθώς και πολλά παραδοσιακά τραγούδια.
Χορεύουν καρσιλαμάδες, συρτού, καλαματιανός, νερατζούλα, πόρκα και τέλος παίζουν παιγνίδια του Πάσχα που έχουν εξαφανιστεί.

Collection