Είναι Παγκυπριονίκης στην Σφαιροβολία το 1983, 1984 και 1986. Αδελφή της Ανθής Σιακά.

Collection