Στεφανόπουλος: -Μήπως, κύριε Ττόφαλλε, αυτό σημαίνει πώς γράφεις τις συνομιλίες μας στα παλιά σου τα παπούτσια;

Collection