Το αιματηρόν δράμα Κελοκεδάρων. Ποιήμα συνταχθέν υπό Χ. Μ. Αζίνου εκ Φιλούσης (Πάφου), 1946.

Τύποις: "Πάφου"
Εκτύπωσις: Χρ. Οικονομίδη.

Collection


Οικογενειακή φωτογραφία του Μιχάλη και Μαρίας Μιχαηλίδη-Πίκολου από την Κυπερούντα. Η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στην Αλεξάνδρεια.

Collection