Το όνομα προήλθε απο τα ΙΕΡΑ & ΜΕΣΟΓΕΙΑ. Κατοικήθηκε απο τους αρχαίους χρόνους, βάση των αρχαίων τάφων που βρέθηκαν. Κατα την περίοδο της Φραγκοκρατίας, το χωρίο ήταν κτήμα των Ναϊτών και μαζί με άλλα 23 αποτελούσαν τη Μεγάλη Κουμανταρία. Ανακηρύχθηκε σε Δήμο το 1994.

Collection