Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού παραδίδει απολυτήριο από την Αστυνομική Σχολή σε νεοσύλλεκτο μέλος της Αστυνομίας. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Γυναίκα Αστυνομικός μαθαίνει σε μαθήτριες τον σωστό τρόπο χρήσης των δρόμων. Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Ο Αρχηγός Αστυνομίας Σάββας Αντωνίου επιθεωρεί παράταξη νεοσυλλέκτων. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ 1978-1982.

Collection


Ο Αρχηγός Αστυνομίας Σάββας Αντωνίου επιθεωρεί μέλη της ΜΜΑΔ. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ 1978-1982.

Collection


Μέλη της ΜΜΑΔ κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης μεταφοράς τραυματία. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή στην Αθαλάσσα. Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Εκπαίδευση μεταφοράς τραυματία από μέλη της ΜΜΑΔ.Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας.Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Ο Βοηθός Αρχηγός Νίκος Μέζος μαζί με άλλα μέλη της Αστυνομίας. Η φωτογραφία λήφθηκε έξω από Αστυνομικό Σταθμό της Λεμεσού. Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Ο Ανώτερος Αστυνόμος Νίκος Μέζος μαζί με Αστυνομικούς που εργάζονταν το Πάσχα. Η φωτογραφία λήφθηκε έξω από Αστυνομικό Σταθμό της Λεμεσού. Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection


Ο Ανώτερος Αστυνόμος Νίκος Μέζος μαζί με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.Χρονολογείται μεταξύ 1980-1985.

Collection