Φωτογραφία της Μαρίας Π.Ιωάννου στο Μπογάζι με τα παιδιά της παιδικής εξοχής, 1932 από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Collection


Φωτογραφία του Παιδικού θέατρου του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Collection


Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την κατάθεση θεμελίου λίθου για το μέγαρο του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Collection


Φωτογραφία της Κλαίρης Αγγελίδου και Μαρίας Π. Ιωάννου στο Ζάππειο στην Αθήνα, 1951, από το αρχείο φωτογραφιών Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Collection