Ο Άντης Σωτηριάδης ήταν αγωνιστής του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59.
Η φωτογραφία έίναι μετά τη λήξη του αγώνα.

Collection