"...Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην γίνουν δηλώσεις στον Τύπο γύρω από τις λεπτομέρειες που συζητήθηκαν κατά τις συνομιλίες του Μοντραί".

Collection