Το Γέρι σε παλαιότερους χρόνους από τη μάντρα του Κωστή Σπύρου.

Collection


Το Γέρι σε παλαιότερες εποχές. Θέα από την μάντρα του Κώστα Σπύρου.

Collection


Συνάντηση Κυπερουντιωτών συνδικαλιστών με ομοχώριους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη το Πάσχα του 1967. Διακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Χαράλαμπος Ρωσσίδης, Ανδρέας Χατζηχαραλάμπους, Χριστόδουλος Ε. Κουππής (φοιτητής), Ανδρέας Σ. Ππαλάζης. Καθήμενοι: Κυριάκος Χαραλάμπους (φοιτητής), Χριστόδουλος Ταής.

Collection


Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας με δάσκαλο το Λοΐζο Σταυρινίδη το 1967.
Αρχίζοντας από αριστερά:
1η σειρά: Αγάπη Α. Δαρείου, Ανδρούλα Χρ. Γ. Ατσιαήρευτου, Μαρία Αργ. Πιττακόλα, Μαρούλα Νικολή Αργ. Καλαπαλίκκη, Λένια Τρυφωνή, Πηνελόπη Σάββα Ι. Κοιλιάρη, Παναγιώτα Στυλλή Κουππή, Χρύσω Νίκου Ρωσσίδη, Λένια Ι. Μουστακά, Ανθούλα Γ. Τσαγγάρη, Σωτήρα Κυρ. Παπαππαλάζη,
2η σειρά: Δημήτρης Ελ. Σ. Ππαλάζη, Ανδρέας Γ. Ελευθερίου, Βαγγέλης Μιχ. Ματσεντίδη-Κουτσού, Χαράλαμπος Ελ. Κουτσόφτα, Ελένη Χρυσόστομου Λούκα(+).
3η σειρά: Λούκας Σάββα Κωνσταντή Ππαλάζη, Σωτήρης Παναγή Λιμισής, Σάββας Κωστή Μ. Φελλά, Χριστόδουλος Λούκα Παπαππαλάζη, Κυριάκος Στυλ. Πόζωτος, Σωτήρης Α. Στρατουρά, Γιώργος Ανδρέα Αυγουστή, Ανδρέας Στυλ. Ευθυμίου-Βοσκού.

Collection