Άρθρο εφημερίδας " ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ" :
"Τα 50 χρόνια του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου"
Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Έτος ΙΗ, Αρ. φυλ 5182.

Collection