Ττόφαλλος: Που την μιάν υψώννεις τα εμπόδια, που την άλλην κόφκης το φαϊν του κτηνού, ήντα λόης εννά προχωρήσουμεν.

Collection


Επιδείχθησαν στους δημοσιογράφους οι εργασίες της ΞΕΚΤΕ στο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, που απο έντεκα εκατομμύρια θα μας κοστίσει δεκαεφτά

Collection


Ττόφαλλος: έτο σιόρ που ακολουθά φιλολαϊκήν πολιτικήν η Κυβέρνηση, μανιχά έσιεις τζιαί Παπαϊωάννου τζιαί φωνάζει.

Collection


Τι; Ν'ακολουθήσουμε τον τιμάριθμο; Μα κύριε Ττόφαλλε, είπαμεν να κάμουμεν ακροβατικά, όϊ τζιαί να σκοτωθούμεν.

Collection