Η έντιμη Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγελίδου τίμησε με την παρουσία της την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1994-1995 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής.

Collection


Η έντιμη Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγελίδου τίμησε με την παρουσία της την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1994-1995 στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή.

Collection