Το Γέρι σε παλαιότερους χρόνους από τη μάντρα του Κωστή Σπύρου.

Collection


Το Γέρι σε παλαιότερες εποχές. Θέα από την μάντρα του Κώστα Σπύρου.

Collection


Κούρεμα προβάτων με ψαλίδι. Κώστας Σπύρου, Γιάλλουρος Γιαννάκης (νεαρός) και Μιχάλης Γιάλλουρος

Collection