Στο κάτω μέρος διακρίνονται 2 σκάφη πλευρισμένα από την ξηρά του ιερού μύλου.

Collection