Πρόσκληση για τα εγκαίνια έκθεσης "4 Γραφές" της Γιοβάννας Πρασίνου, Κούλλας Γ.Σαββίδου, Lucila Santiago, Αντώνης Τσακίρης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 6 Φερβουαρίου 1991 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

Collection