Το προσωπικό και η διευθύντρια της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, κ. Αγγέλα Ψαρά, κατά τη διάρκεια της σχολική χρονιά 2002-2003.

Collection


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Collection


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Collection


Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών και Γραμμάτων στην Απεήτειο Ανωτέρα Σχολή, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003.

Collection