Ο Αρχηγός Αστυνομίας Σάββας Αντωνίου (πρώτος από αριστερά) μαζί με άλλους αξιωματικούς της δύναμης. Χρονολογείται μεταξύ 1971-1980.

Collection


Official souvenir programme of the celebration in Cyprus of the Coronation of their majesties King George VI and Queen ElIzabeth, that were held in Cyprus on the 12th of May 1937.

Collection