Πολυσύνθετος αθλητής που θα μπορούσε με τα σημερινά δεδομένα να ήταν δεκαθλητής μεγάλων προδιαγραφών. Στα ΣΤ΄Κύπρια το 1903 νίκησε στα 100μ., 400μ. Τριπλούν, Σφαιροβολία, και Λιθοβολία. Στα Ζ΄Κύπρια το 1904 νίκησε ξανά στα 100μ., 400μ και Σφαιροβολία. Μοίρα κακή τον έρριξε άρρωστο στο κρεββάτι και στον πρόωρο θάνατο του τον έκλαψε ολόκληρη η Λεμεσός. Έτσι έσβησε ο μεγάλος αυτός αθλητής.

Collection