Τριμηνιαίο περιοδικό, τεύχος 52. Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Λευκαριτών.

Collection


Τριμηνιαίο περιοδικό, τεύχος 51. Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Λευκαριτών.

Collection


Τριμηνιαίο περιοδικό, τεύχος 50. Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Λευκαριτών.

Collection


Τριμηνιαίο περιοδικό, τεύχος 49. Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Λευκαριτών.

Collection


Hall "COSTAS SOFIANOS" is located in the first floor of City Hall of Agios Athanasios operating since 1996 along with the rest of the building. It features a spectator amphitheater with 450 seats and the stage for hosting performances. Around the room are backstage for actresses and other facilities as well as small hosting space and cloakroom. The name was brought during the year 2012 as a sign of appreciation for the deceased first Secretary of the Municipality.

Collection


The Town Hall is built on 2,430 square metres of land and is situated in the south of the densely populated heart of the village, close to the Agios Athanasios central square.

Collection