Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Σαλαμιούς σε αθλητικούς αγώνες . Διακρίνονται μαθητές - αθλητές με τα λάβαρά τους.

Collection